Phần mềm thi bắt buộc sử dụng trình duyệt Firefox và được cài đặt chế độ Autoplay như sau:
- Trên Firefox, vào Settings, chọn Privacy & Security.
- Ở mục Autoplay, chọn Settings, chọn Allow Audio and Video.
- Sau đó, khởi động lại Firefox.
Nếu bạn chưa có tài khoản, vui lòng đăng ký tại đây
hoặc Gửi phản hồi về trang thi thử tại đây

© Copyright 2020 NTC, All rights reserved